Warning: Creating default object from empty value in /tarel.pl/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130

Warning: Creating default object from empty value in /tarel.pl/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 32
TZOE TAREL Sp. z o.o. - Elektrotechnika TAR

Elektrotechnika TAR

Drukuj

Elektrotechnika TAR

Spółka z o.o.

33-150 Wola Rzędzińska 297a

powiat Tarnów woj. małopolskie

Centrala 14 679-33-50

fax: 14 679-33-53

Tel. Prezes 14 637-61-22

Tel. Dział techniczny 14 637-61-27

Tel. Księgowość 14 637-61-32

Kontakt mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prezes Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dział techniczny Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Impreza Integracyjna 21 Marca 2015r.

.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA: POMPA CIEPŁA

. . .

Realizując UMOWĘ PARTNERSKĄ zawartą w dniu 07.01.2014 r. informujemy, iż w listopadzie 2014 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 2 pomp ciepła powietrznych z zasobnikami 300 litr. PCWU – o mocy grzewczej 2,3 kW , które służyć będą do produkcji ciepłej wody użytkowej do celów sanitarnych.

Pompa ciepła wykorzystuje w głównej mierze odnawialne źródła energii, które utrzymują się w naturalnych pokładach i nie powoduje żadnej emisji substancji szkodliwych z budynku. Konstrukcja pompy ciepła umożliwia pozyskanie energii cieplnej np. powietrze, ziemia, woda. O zastosowaniu tej technologii decyduje więc zarówno ekonomia jak i ekologia.

Galeria:

Pompa Pompa Pompa Informacja

Strona Partnera. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego "TAREL" Spółka z o.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA: KOLEKTORY SŁONECZNE

. . .

Realizując UMOWĘ PARTNERSKĄ zawartą w dniu 07.01.2014 r. informujemy, iż w październiku 2014 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu

8 sztuk kolektorów słonecznych VFK 145, z 2 zasobnikami i 2 zestawami pompowymi umożliwiających - poprzez urządzenia do konwersji promieniowania słonecznego na ciepło - podgrzewanie wody użytkowej, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

Galeria:

Kolektory Kolektory Kolektory Kolektory Kolektory Informacja

Strona Partnera. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego "TAREL" Spółka z o.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACJA: PANELE FOTOWOLTAICZNE

. . .

Realizując UMOWĘ PARTNERSKĄ zawartą w dniu 07.01.2014 r. informujemy, iż we wrześniu 2014 r. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 40 sztuk paneli fotowoltaicznych HYMON 250-60P wraz z inwerterem Q3 umożliwiających, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, na choć częściowe uniezależnienie się od przerw w dostawach energii elektrycznej co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

Galeria:

Panele Panele Panele Panele Informacja

Strona Partnera. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego "TAREL" Spółka z o.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACJA: POMPY CIEPŁA

W dniu 07.01.2014 r. w Woli Rzędzińskiej pomiędzy następującymi partnerami:

Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.,

33-150 Wola Rzędzińska 297a,

a

ELEKTROTECHNIKA-TAR” Spółka z o.o.

33-150 Wola Rzędzińska 297a

zawarta została UMOWA PARTNERSKA O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem pomp ciepła w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.”

Celem zawartej umowy jest współpraca i promocja dotycząca planowanego projektu polegająca w szczególności na zamieszczeniu na stronach internetowych ww. partnerów niniejszej umowy informacji o zakupie i montażu w budynkach produkcyjnych Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. pomp ciepła, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

Strona Partnera. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego "TAREL" Spółka z o.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACJA: KOLEKTORY SŁONECZNE


W dniu 07.01.2014 r. w Woli Rzędzińskiej pomiędzy następującymi partnerami:

Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.,

33-150 Wola Rzędzińska 297a,

a

ELEKTROTECHNIKA-TAR” Spółka z o.o.

33-150 Wola Rzędzińska 297a


zawarta została UMOWA PARTNERSKA O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem kolektorów słonecznych w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.”

Celem zawartej umowy jest współpraca i promocja dotycząca planowanego projektu polegająca w szczególności na zamieszczeniu na stronach internetowych ww. partnerów niniejszej umowy informacji o zakupie i montażu na budynkach produkcyjnych Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.

Strona Partnera. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego "TAREL" Spółka z o.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACJA: PANELE FOTOWOLTAICZNE


W dniu 07.01.2014 r. w Woli Rzędzińskiej pomiędzy następującymi partnerami:

Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.,

33-150 Wola Rzędzińska 297a,

a

ELEKTROTECHNIKA-TAR” Spółka z o.o.

33-150 Wola Rzędzińska 297a


zawarta została UMOWA PARTNERSKA O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.”

Celem zawartej umowy jest współpraca i promocja dotycząca planowanego projektu polegająca w szczególności na zamieszczeniu na stronach internetowych ww. partnerów niniejszej umowy informacji o zakupie i montażu na budynkach produkcyjnych Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.

Strona Partnera. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego "TAREL" Spółka z o.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[AKTUALIZACJA]  INFORMACJA: Realizacja Projektu nr.WND-POIG 04.04.00-12-005/13


Wola Rzędzińska   XI.2013


Elektrotechnika Tar Spółka z o.o. przystępuje do realizacji Projektu nr.WND-POIG 04.04.00-12-005/13 dotyczący przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Oś priorytetowa : Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Działanie 4.4      : Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym..
W związku z tym ogłaszamy przetarg na dostawę i uruchomienie n/w urządzeń:

1.Urządzenie do schładzania powietrza dostarczanego do pierścienia powietrznego i 
głowicy wytłaczania folii rękawowej. Wydajność wytłaczania folii 250 kg/godz.
2.Bobiniarka,urządzenie do cięcia folii polietylenowej o szerokości do 2200mm,nawiniętej na
rolki średnicy do 650mm.

3.Zgrzewarki automatyczne do produkcji z folii polietylenowej worków
o szerokości do 1200mm.
ZMIANA PARAMETRÓW, link PDF

4.Drukarkę fleksograficzną,8 kolorów na folii polietylenowej,szerokość nadruku do 600 mm ZMIANA KRYTERIÓW, link PDF

5..Urządzenie do badań fizyko-mechanicznych folii z tworzyw sztucznych a w szczególności:
-wytrzymałość na rozciąganie ,wydłużenie przy zerwaniu,
-wytrzymałość na rozrywanie folii,
-właściwości poślizgowe folii,

6.Grawimetryczny system dozowania surowców - wydajności 300kg/h.

7.Aktywator powierzchni folii, szerokości 2200mm

Kryteria oceny ofert:
Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.
Poziom techniczny urządzeń.
Cena
Warunki zapłaty.
Termin realizacji.
Warunki gwarancji,uruchomienia i serwisu.
Referencje

Termin dostawy urządzeń:     do lipca 2014.
Termin uruchomienia linii :    sierpień-pażdziernik 2014
Termin składania ofert  :         30 marca 2014 na adres zamawiającego.
ZMIANA TERMINU, link PDF

 

AKTUALIZACJA DO PRZETARGU:

AKTUALIZACJA Dnia. 25.03.2014r. Zmiana parametrów pozycji "3. Zgrzewarki automatycznej do produkcji z folii polietylenowej worków o szerokości do 1200mm" Szczegółowe informacje do pobrania, link do PDF

AKTUALIZACJA Dnia. 25.03.2014r. Zmiana kryteriów pozycji "4. Drukarkę fleksograficzną,8 kolorów na folii polietylenowej, szerokość druku do 600 mm" Szczegółowe informacje do pobrania, link do PDF

AKTUALIZACJA Dnia. 25.03.2014r. Zmiana potyczy "Termin składania ofert : 30 marca 2014 na adres zamawiającego" Szczegółowe informacje do pobrania, link do PDF

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spółka z o.o.

33-150 Wola Rzędzińska 297a

powiat Tarnów woj. małopolskie

Centrala 14 679-33-50

fax: 14 679-33-53

Tel. Prezes 14 637-61-22

Tel. Dział techniczny 14 637-61-27

Tel. Księgowość 14 637-61-32

Kontakt mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prezes Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dział techniczny Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym,

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:


KRS 0000037348

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi: 3.940.000,00 zł.


NIP 993-02-42-788

REGON 852075490
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres

TARNOWSKIE ZAKŁADY
OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

TAREL Sp. z o.o.

33-150 Wola Rzędzińska 297a

tel. +48 /14/ 679-33-50

tarel@tarel.pl

Programy

Zmień wygląd

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /tarel.pl/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 1695936

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
(c) TAREL 2010
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.